Webinar

Nybegynnerkurs: Kunstig intelligens for advokater

Velkommen til en lærerik ettermiddag om kunstig intelligens og dens innvirkning på advokatyrket!

Læringsmål for introduksjon til Genrativ AI for advokater 17:00-18:00

Deltakerne får enkel innsikt i hvordan kunstig intelligens fungerer og hvordan det påvirker advokatmarkedet, det enkelte firma og den enkelte advokat. Det gis også oversikt over muligheter og begrensninger som spesielt påvirker advokatarbeid. Det avsluttes med en innføring i hvilken utvikling som ligger foran oss og noen refleksjoner om hvordan det videre vil virke inn på advokatenes hverdag.

Læringsmål for nybegynnerkurs i prompting av Generativ AI for advokater 18:00-19:00

Deltakerne får en gjennomgang av praktiske strategier og teknikker som egner seg for å få gode og relevant output til juridisk arbeid. Alle teknikkene illustreres med en stor variasjon av eksempler fra juridisk arbeid. Eksemplene vil i dette kurset være hentet fra reell bruk av generativ AI fra advokatfirmaer i flere segmenter slik at de fleste deltakerne skal kunne kjenne seg igjen. Deltakerne skal etter kurset være i stand til å bruke teknikkene i eget arbeid og vil både redusere tiden og øke verdien i hverdagen som advokat.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle, også for de med lite kunnskap og erfaring med AI.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis. 

Om foredragsholder

Knut-Magnar Aanestad er grunder av Concide og har variert bakgrunn fra blant annet Maigon, Kluge, Schjødt, Arntzen de Besche, Advokatforeningen og Datatilsynet.

Knut-Magnar jobber nå daglig med juridisk AI og annen legaltech i teknologiselskapet Concide.

Nybegynnerkurs: Kunstig intelligens for advokater

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 ikke-juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200