Kurs

Advokaters bruk av klientkonto

Kursets innhold

Kurset vil belyse kravene som påhviler advokaten knyttet til kontroll med og bruk av klientkonto og dokumentasjon av oppfølging av disse kravene. På kurset vil fokus være krav til regnskapsføring av og kontroll med klientkonto.

Etter å ha deltatt på kurset vil du kjenne til:

  • behandling av forskudd på salær ved akonto fakturering,
  • krav til dokumentasjon av uttak fra klientkonto,
  • krav til ajourhold av regnskapsføringen,
  • krav til dokumentasjon av avstemminger og gjennomførte kontrollhandlinger knyttet til klientmiddelhåndteringen,
  • krav til dokumentasjon og oppfølging av avvik på klientkontoene oppdaget ved avstemminger
  • krav til behandlingen av renter
  • krav om skille mellom klientmidler knyttet til eiendomsmegling og klientansvar for ordinær advokatvirksomhet

Hvem passer kurset for? 

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Revisor, Kjetil Andersen vil gjennomgå kravene basert erfaringene fra flere år med gjennomføring av bokettersyn og tilsynsbesøk. Forleser for kurset er statsautorisert revisor, Kjetil Andersen, fra Ernst & Young AS.

Advokaters bruk av klientkonto

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200