Arrangement

Paneldiskusjon om kontraktskriving og internasjonal voldgift

Invitasjon til paneldiskusjon om kontraktskriving og internasjonal voldgift avholdes torsdag 8 februar 2024 i New York.
Invitasjons bildet med mennesker i bakgrunnen og et podium

Advokater som har lang erfaring med kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift vil diskutere utfordringer knyttet til utforming og tolkning av kontraktsvilkår.

Paneldiskusjonen er den tredje som organiseres i rammen av et empirisk prosjekt om tolkning av kontrakter i internasjonal voldgift. Den første paneldiskusjon ble organisert i Oslo i november 2023, og den andre i Roma ved UNIDROIT i desember 2023.

Paneldiskusjonene er ment å bidra material som vil være grunnlag for en empirisk undersøkelse blant internasjonale voldgiftsdommere om hvordan de tolker kontraktsvilkår.

En pilotstudie er allerede gjennomført, ledet av Giuditta Cordero-Moss.

Her ble 32 voldgiftsdommere forelagt et formular med 3 cases basert på 3 kontraktsvilkår (Termination, Entire Agreement, og Payment of a Fee). Resultatet viser en sprikende tilnærminger til om avtalte vilkår skal gis virkning kun etter ordlyden, eller om de skal utfylles med andre prinsipper som for eksempel lojalitetsplikten. Du kan lese mer om pilotprosjektet på Kluwer Arbitration sin Blogg 

Paneldiskusjon om kontraktskriving og internasjonal voldgift

  • Arrangement

Arrangør
NYU Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, and the University of Oslo Centre for Commercial Law.
Hvor
New York University school of law, 245 Sullivan St., 10012, NY
Dato
Tid
17:00 - 19:30