Webinar

Paneldiskusjon om kontraktskriving og internasjonal voldgift

En paneldiskusjon om kontraktskriving og internasjonal voldgift avholdes torsdag 22 februar 2024 i Paris. Du kan delta digitalt.
Et bildet av en som skriver en kontrakt

Denne paneldiskusjonen er organisert av Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, og Diego Fernández Arroyo, Sciences Po Paris. 

Denne diskusjonen er en del av en rekke tilsvarende diskusjoner som ble organisert i Oslo, Roma og New York, og som vil bli organisert i London, Wien, Sao Paulo og Singapore.

Hovedmålet for denne paneldiskusjonen er å bidra material som vil være grunnlag for en empirisk undersøkelse blant internasjonale voldgiftsdommere om hvordan de tolker kontraktsvilkår - se, for pilotprosjektet:  Pilot Empirical Project on Construction of Contracts in International Arbitration. - Kluwer Arbitration Blog

Prosjektet ledes av Giuditta Cordero-Moss ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Universiteter i New York (NYU), Sciences Po (Paris), Sao Paulo og Singapore.

Du finner link til påmelding og linken til det digitale eventet i invitasjonen. 

Contract drafting and international arbitration

  • Webinar

Arrangør
Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, og Diego Fernández Arroyo, Sciences Po Paris
Dato
Tid
08:30 - 11:00

Påmeldingsfristen er passert