Kurs

YA Romerike krets: Kurs i pengekravsrett

Yngre advokater Romerike inviterer til kurs den 13. februar 2024.

Advokat Lotte Lundby Kristiansen vil holde kurs i pengekravsrett. Hun er en erfaren foredragsholder, har vært seksjonssjef for gjeldsordningsseksjonen hos Namsfogden i Oslo og advokat i Lindorff, og vært med på å skrive boken «Krav på penger». Kurset er en praktisk gjennomgang av sentrale temaer i pengekravsretten med vekt på innfordring og tvangsfullbyrdelse, herunder kreditors adgang til å søke dekning i skyldners formuesgoder.

Påmelding og spørsmål kan sendes til isk@oklandco.no. Påmeldingsfristen er 9. februar 2024. 

YA Romerike krets: Kurs i pengrekravsrett

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Storgata 36, 2000, LILLESTRØM
Dato
Tid
17:00 - 18:30
Godkjennes med
2 juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert