Kurs

Velkommen til årsmøte i Sør-Rogaland krets og Stavanger Sagførerforening

Det innkalles med dette til årsmøte, kurs og middag i Sør-Rogaland krets av Den Norske Advokatforening og i Stavanger Sagførerforening torsdag 15. februar 2024 kl. 17.00 på Hotel Victoria Stavanger.

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling.
 2. Styrets årsberetning.
 3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for Stavanger Sagførerforening for 2023.
 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for Sør-Rogaland krets for 2023.
 5. Godkjenning av kontingent og serviceavgift for 2024.
  Serviceavgiften for 2023 var kr. 1000,- inklusiv kr. 350,- til Stavanger Sagførerforening.
  Det foreslås at Serviceavgiften for 2024 settes til samme beløp og med samme fordeling.
 6. I 2024 skal det velges inn ett hovedstyremedlem fra Sør-Rogaland krets. Valget foretas av Advokatforeningens representantskap. I henhold til vedtektene § 5-3 nr. 5 bør årsmøtet foreslå en kandidat fra kretsen. Følgende tre kandidater ønsker å stille til valg:
  Finn Eide, Helene Haugland og Stian Bråstein.
 7. Valg - Se innstilling i vedlegg nederst på siden
 8. Eventuelt
  Frist for å melde saker til eventuelt settes til senest 1 -en- uke før møtet åpnes.

Tema på årsmøtet er kunstig intelligens i advokatbransjen v/ advokat Stian Oddbjørnsen i CMS Kluge og Håkon Hapnes Strand i tech-selskapet Sklls. Sentralt i foredraget vil på den ene siden være prinsipielle betenkeligheter ved å bruke KI til å utføre juridisk metode, og på den andre siden en drøftelse av et «forsvarlig mulighetsrom» for å levere bedre juridiske tjenester ved riktig bruk av et nytt kraftfullt verktøy. Det vil også gis konkrete eksempler på hvordan man kan bruke KI i advokathverdagen.

Kvelden avsluttes med gratis middag i samsvar med tradisjonen.

Møtet er forbeholdt medlemmer.

Vi håper å se flest mulig av dere på årsmøtet.

Sør-Rogaland krets: Årsmøte 2024

 • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Hotel Victoria, Skansegata 1, 4006, STAVANGER
Dato
Tid
17:00
Godkjennes med
1 ikke-juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert

Andre kurs du kanskje vil like