Kurs

Vest-Agder krets: Foredrag om advokatansvar – hva er status etter avgjørelsen i HR-2022-2010-A?

Vest-Agder krets inviterer til foredrag om advokatansvar med Toralf Wågheim.

Den senere tid er det avsagt en rekke dommer om erstatningsansvar for advokater. Erstatningssummene har også stadig blitt høyere, med flere eksempler på utbetalinger i 100 millioners klassen. Advokatansvar reiser en rekke rettslige og praktiske problemstillinger, og fremstår som et særlig aktuelt tema. 
 
Høyesterett behandlet advokatansvar i HR-2022-2010-A – hvor står vi nå, og hvordan skal vi som advokater manøvrere for å unngå å komme i ansvar?
 
Om foredragsholder
Advokat Toralf Wågheim er partner i Advokatfirmaet RIISA i Bergen. Han har omfattende erfaring innen erstatningsrett og profesjonsansvar. Han har særlig kompetanse på advokatansvar, og har skrevet boken «Advokaters erstatningsansvar». Wågheim skriver også fast spalte i Advokatbladet om advokatansvaret. Han var også engasjert av Advokatforeningen i arbeidet med ny advokatlov. 

Vest-Agder krets: Foredrag om advokatansvar – hva er status etter avgjørelsen i HR-2022-2010-A?

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610, KRISTIANSAND S
Dato
Tid
15:00 - 17:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.

Kurset er avlyst