Kurs

Kurs for advokater i Compliance – Fra teori til praksis

Fyll på kunnskapsbanken i compliance for advokater. Foredragsholdene tar en overordnet gjennomgang av ulike temaer innenfor compliance som er særlig relevante i dag, både hos klienter og i samfunnet ellers.

Kurset går igjennom en rekke temaer, blant annet: 

  • Hva er compliance?
  • Kort om korrupsjon og hvitvasking
  • Hvorfor opptre compliant?
  • Konsekvenser av å ikke opptre compliant
  • Kort om åpenhetsloven
  • Ulike verktøy for å avdekke risiko
  • Praktiske eksempler

Kurset passer for: 

Advokater og andre som er interessert i å lære om compliance og viktigheten/verdien av å opptre compliant i dag.

Om foredragsholderne:

Nicolai Skridshol: Nicolai leder SANDS Advokatfirmas avdeling for gransking og compliance. Skridshol bistår private og offentlige klienter med gjennomføring av granskinger og deres arbeid med compliance og risikohåndtering. Skridshol er i en årrekke rangert blant Norges aller fremste advokater innen gransking og compliance, og han er en velrenommert sparringspartner og en verdsatt rådgiver for styrer, ledere og nøkkelpersonell.

Malin Stenseth: Malin er advokat i SANDS Advokatfirma med spesialisering i arbeidsliv, gransking og compliance and risk management. Stenseth har betydelig erfaring med å yte bistand til virksomheter i deres håndtering av mistanke om kritikkverdige og/eller urettmessige forhold, varslingshåndtering og andre situasjoner hvor det er behov for å kartlegge sakens faktiske forhold. Stenseth er mye benyttet som foredragsholder, underviser og sensor innen sine fagfelt.

Kurs for advokater i Compliance - Fra teori til praksis

  • Kurs

Arrangør
Oslo Krets - Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 250
Pris andre
Kr 600