Arrangement

Internasjonal konferanse i komparativ rett ved Universitetet i Agder

Forskergruppen for komparativ og offentlig rett ved Universitetet i Agder (UiA) har gleden av å invitere dere til konferansen «Legislating for tomorrow - How Comparative law may contribute to solving regulatory challenges of our time.»
Invitasjon til internasjonal konferanse i komparativ rett ved Universitetet i Agder

Om konferansen

I løpet av disse to dagene vil forskere og jurister fra Skandinavia og Europa diskutere noen av de mest interessante og utfordrende spørsmålene som eksisterer innen komparativ rett. Siktemålet er å finne felles svar på hvordan man kan utforme robuste former for regulering, som ivaretar rettens legitimitet og gir forutberegnelig rettsanvendelse samtidig som reguleringene er fleksible og tilpasningsdyktige i møte med brå endringer. Disse spørsmålene vil bli drøftet i et komparativt og/eller europeisk/EU-rettslig perspektiv.  

Arrangementet er delt inn i to hoveddeler:

På dag 1 vil foredragsholderne ta opp regulatoriske problemstillinger som følge av ny teknologi og KI i et komparativt perspektiv.

På dag 2 vil de fokusere på regulatoriske utfordringer som følge av klimaendringer (energilov, green deal, bærekraft, sirkularitet, etc.).

Hvem passer konferansen for?

Konferansen retter seg mot akademikere, jusstudenter, jurister, advokater og andre som interesserer seg for denne typen spørsmål.  

Annen informasjon

Les mer om programmet.

Påmeldingsfristen er 30. Mai. 

 

Hjertelig velkomne til UiA og Sørlandet i juni!  

Internasjonal konferanse i komparativ rett ved Universitetet i Agder

  • Arrangement

Arrangør
Forskergruppen for komparativ og offentlig rett ved Universitetet i Agder
Hvor
Campus Kristiansand - B1001, Universitetsveien 25A, 4630, Kristiansand
Dato
Tid
08:30 - 13:30