Kurs Webinar

Yngre forsvarere: Forsvarerens rolle i avhør av mindreårige eller særlig sårbare mistenkte/siktede

Yngre Forsvarere inviterer til foredrag med advokat Cecilie Nakstad om forsvarerens rolle i avhør av mindreårige eller særlig sårbare mistenkte/siktede.

Cecilie Nakstad har omfattende prosedyreerfaring innen strafferett, barnevernsrett og barnefordeling- og samværsrett. Cecilie er fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett og Asker og Bærum tingrett. Hun har erfaring innen alle områder av strafferetten, også som bistandsadvokat for fornærmede i sedelighet- og voldssaker.

Cecilie skal snakke om rollen som forsvarer i avhør av mindreårige eller særlig sårbare mistenkte/siktede.

Yngre forsvarere: Forsvarerens rolle i avhør av mindreårige eller særlig sårbare mistenkte/siktede

  • Kurs
  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 18:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert