Webinar

Advokatetikk i praksis

Invitasjon til advokatetikk i praksis med bildet av foredragsholderne

Hva lærer du?

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om advokatetikk. Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikk:

  • Interessekonflikt
  • Salærberegning

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform.

Kurset gjennomføres som en times webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål til slutt.

Om foredragsholder:

Hannah Marion Salvador og Jenny Møller Sandborg er advokatfullmektiger og arbeider til daglig med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. De gir også veiledning til medlemmer om hvordan man skal etterleve kravene i Regler for god advokatskikk.

 

Advokatetikk i praksis

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
08:00 - 09:00
Godkjennes med
1 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 600

Påmeldingsfristen er passert