Kurs

Hvordan mestre stress og rollen som advokatfullmektig/ny advokat?

Yngre Advokater Romerike inviterer til kurs den 7. mai 2024 om hvordan mestre stress/rollen som advokatfullmektig/ny advokat.

Mange nyutdannede drømmer om en jobb som advokatfullmektig, men IBA Young Lawyer’s Report meldte nylig at flere unge forlater yrket, og at hensynet til work-life balance og mental helse er to av hovedårsakene.

Hvordan kan vi bli bedre på å balansere jobbhverdagen, mestre stress og samtidig ha god faglig utvikling? Hvordan kan vi øke vår egen robusthet og selvtillit?

Advokat og managing partner Lotte Lundby Kristiansen i Advokatfirmaet Halvorsen, og advokat og coach/mentaltrener Annette Rygg i Advokatfirmaet BAX, deler sine råd og tips om temaene etter mange år i advokatbransjen.

Fokuset vil være advokatfullmektigrollen og rollen som ny advokat, og hvordan man best kan håndtere krav til effektivitet, faglig utvikling og  stressmestring.

Det legges opp til spørsmål og erfaringsutveksling. Det er ønskelig at deltakerne deltar aktivt under kurset. Det servers mat kl. 17.00, før kurset begynner, og det legges opp til mingling etter kurset.

Påmelding og spørsmål kan sendes til .

Påmeldingsfristen er 6. mai 2024.

YA Romerike krets: Hvordan mestre stress/rollen som advokatfullmektig/ny advokat?

  • Kurs

Arrangør
Hvor
Advokatfirmaet Økland & Co, Stortorget 28, 2000, Lillestrøm
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
2 ikke-juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert