Webinar

Advokatetikk i praksis

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om advokatetikk.

Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikk:

  • Advokaters opptreden
  • Oppfølgning av klient
  • Salær
  • Fortrolighet
  • Interessekonflikt
  • Kollegiale forhold

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Det vil blant annet være fokus på hva som er viktig å tenke på før man påtar seg et advokatoppdrag og hvilke plikter man har ved gjennomføringen av oppdraget, hvilke krav som stilles til advokatens salærberegning og hovedregelen og spesialbestemmelsene om interessekonflikt.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset er et to-timers webinar. Det er i hovedsak lagt opp som en forelesning med muligheter for spørsmål underveis. 

Om foredragsholder

Hannah Marion Salvador og Jenny Møller Sandborg er advokatfullmektiger. Til daglig arbeider de med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. Salvador og Sandborg gir også veiledning til medlemmer om hvordan man skal etterleve kravene i Regler for god advokatskikk.

Advokatetikk i praksis

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert