Arrangement

Årsmøte i Oslo krets

Årsmøtet avholdes på Nasjonalmuseet 21. Mars kl. 17:00.

Velkommen til årsmøte i Oslo krets

Det blir underholdning fra Elvira Nikolaisen, hun har produsert flere kjente sanger slik som Love I can't defend, og Egypt Song. Vi gleder oss til flott kvartett med henne og musikerne hennes. 

Ole Torp er ordstyrer i årets debattmøte, med tema: Advokater og aksjehandel - uavhengighet og tillit  Det blir mulighet for å se igjen kjente fra bransjen, god mat, og ikke minst valg av nye tillitsvalgte. 

Årets program for Årsmøte i Oslo krets: 

16:30 Dørene åpner for registrering og servering

17:00 Årsmøtet åpner v. leder Trygve Staff. 

Valg av nye styremedlemmer, styremedlemmer til YA-Oslo og representantskapet, årsberetning budsjett og regnskap

18:00 Debattmøte: Advokater og aksjehandel - uavhengighet og tillit  

I panelet finner du:

  • Morten Kinander, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap på Handelshøyskolen BI
  • Jeppe Normann, advokat og partner i Normann & Bjørnsen AS
  • Per Høiby, administrerende direktør i First House
  • Merete Nygaard, daglig leder i Lexolve

Panelet modereres av Ole Torp.

19:30 Underholdning ved Elvira Nikolaisen og noe godt i glasset

19:45 Middagsservering

20:30 Underholdning ved Elvira Nikolaisen

23:00 Vel hjem, og takk for nå!

Endringer i tidsrammen kan forekomme.

Arrangementet er kun for medlemmer.

Årsmøte i Oslo krets

  • Arrangement

Arrangør
Oslo Krets - Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 22:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert