Kurs

Velkommen til årsmøte med Buskerud krets

Det innkalles herved til årsmøte i kretsen, med etterfølgende middag.

Agenda

  1. Åpning og orientering
  2. Årsberetning og årsregnskap
  3. Orientering fra Yngre Advokater Buskerud
  4. Valg av styre, valgkomité
  5. Valg av styre i YA
  6. Fastsettelse av kretskontingent
  7. Eventuelt

Dersom noen av medlemmene ønsker behandling av saker utenfor den oppgitte saksliste eller vil fremme forslag til positive vedtak eller valg som avviker fra de forslag som følger av innkallingen med vedlegg, skal dette være meddelt kretsens formann senest en - 1 – uke før møtet åpnes.

Instilling fra valgkomiteen ettersendes.

Fint om dere ved påmeldingen oppgir om dere ønsker middag (ingen egenandel).

Møtet er forbeholdt medlemmer.

Buskerud krets: Årsmøte 2024

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Restaurant Jonas B., Bragernes Torg 8, 3017, DRAMMEN
Dato
Tid
17:00

Påmeldingsfristen er passert