Kurs

Yngre advokater Oslo: De første rettssakene

Overskrift: De første rettssakene, på bilde: Christian Reusch, Kaare Andreas Shetelig, Ola Ø. Nisja

Før man har fått det å gå i retten skikkelig under huden, har man gjerne mange spørsmål om hvordan rettssaker best bør gjennomføres.  Christian Reusch, Kaare Andreas Shetelig, og Ola Ø. Nisja gir unge advokater og fullmektiger en rekke råd og tips fra tre prosedyreadvokater som ikke lenger er like unge, men som fortsatt husker hva man lurte på i begynnelsen av karrieren. De vil gå gjennom en sivil sak med fokus på det praktiske:

  • Hva bør man tenke på i saksforberedelsen?
  • Hvordan bør prosesskriv utformes?
  • Hvordan kan man arbeide mer målrettet og effektivt?
  • Hvordan håndterer man nye forhold under hovedforhandlingen?
  • Hva kjennetegnet et godt innlegg i retten?
  • Hva er riktig påstand?
  • Hvordan håndteres sakskostnader?

Kursholderne vil blant annet synliggjøre vanlige feil som er lette å unngå. Formålet er å skape en trygghet for det å gå i retten, og at deltakerne står bedre rustet til neste rettssak.

De første rettssakene

  • Kurs

Arrangør
Oslo Krets - Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 200
Pris andre
Kr 500