Arrangement

Fagseminar i proporsjonalitetkravet i selvforsvarsretten

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder arrangerer et fagseminar i proporsjonalitetkravet i selvforsvarsretten den 14. mars.
Invitasjon med bildet av foredragsholder Tor-Inge Harbo

Tema:

Retten til selvforsvar er fastsatt i FN Paktens artikkel 51 og i 
folkerettslig sedvanerett. Selvforsvarsretten innebærer et unntak 
fra det generelle maktforbudet i folkeretten, som fremgår av paktens artikkel 2 (4) og den er derfor, som alle andre unntak for hovedregler, underlagt strenge krav. Mest kjent er kanskje kravet om at selvforsvar kun er lovlig dersom det først foreligger et «væpnet angrep», som fastsatt i paktens artikkel 51. Imidlertid stilles det også krav til omfanget av selvforsvarshandlingen. Ifølge folkerettslig sedvanerett, ICJ rettspraksis og Sikkerhetsrådets praksis, så skal forsvarshandlingen være «nødvendig og forholdsmessig». Hva det innebærer, er imidlertid langt fra klart. Om dette strides både internasjonale institusjoner 
og folkerettslærde. I dette innlegget redegjør jeg for og diskuterer noen av problemstillingene knyttet til nødvendighets- og forholdsmessighetskravet.

Om foredragsholder:

Tor-Inge Harbo har dobbel doktorgrad, i henholdsvis statsvitenskap (Freie Universitaet zu Berlin) og jus (European University Institute, Florence). Han har videre vært gjesteforsker blant annet ved University of Oxford og ved Harvard University. Han har arbeidet i næringsdepartementet med statsstøtte, konkurranserett og offentlige anskaffelser og vært personalsjef og seksjonssjef i Produkt og elektrisitetsdirektoratet. Han er fagansvarlig og underviser i fag som statsrett, folkerett og EU/EØS-rett og forskningsinteressen i tillegg omfatter forvaltningsrett, menneskerettigheter, juridisk teori, juridisk filosofi, juridisk metode.

Om seminaret: 
Fagseminaret vil foregå fysisk, men er også mulig å følge digitalt. Påmelding 
er ikke nødvendig, men dersom du ønsker å delta digitalt kan du melde deg 
på her for å få tilsendt Zoomlenke: https://nettskjema.no/a/409790

Fagseminar i proporsjonalitetkravet i selvforsvarsretten

  • Arrangement

Arrangør
Forskningsgruppen i komparativ og offentlig rett, Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder
Hvor
Møterom Plaza, Handelshøyskolen UiA, Universitetsveien 19, 4604, Kristiansand
Dato
Tid
14:00 - 15:00