Webinar

Velkommen til årsmøte med Finnmark krets

Finnmark krets arrangerer digitalt årsmøte for 2024.
Invitasjon til Finnmark krets sitt årsmøte

Dagsorden

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Årsberetning og årsregnskap
 • Fastsettelse av medlemskontingent til kretsen
 • Valg av kretsstyre
  Følgende skal velges: 1 medlem til kretsstyret
 • Valg av representant til brukerutvalget – Domstolenes lokaler i Alta
 • Vårkonferanse Finnmark krets
 • Eventuelt

Finnmark krets: Årsmøte 2024

 • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen, Finnmark krets
Dato
Tid
18:00 - 19:00

Påmeldingsfristen er passert