Kurs

Velkommen til årsmøte med Haugaland og Sunnhordland krets

Styret innkaller til årsmøte i Haugaland og Sunnhordland krets av Den Norske Advokatforening, jf. vedtektenes §§ 5-2 og 5-3.

Program

16:15–17:00 Årsmøte

17:00–17:45 Foredrag i småkravsprosess v/ tingrettsdommer Frank Schmidt

18:00–18:45 Foredrag Rabinowitz v/ advokat Silje Hellesen

19:00 Middag

Dagsorden for årsmøtet, jf. vedtektenes § 5-3:

  1. Valg av referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning og årsregnskap for 2023
  4. Fastsettelse av medlemskontingenten i kretsen
  5. Valg av kretsstyre
  6. Eventuelt

Dersom noen medlemmer ønsker behandlet saker utenfor den oppgitte dagsorden, skal det meddeles kretsens leder senest en uke før møte åpnes, og lederen vil bringe det videre til medlemmene.

Dokumenter som årsberetning, årsregnskap og valgkomiteens innstilling til nytt kretsstyre ligger vedlagt.

Etter årsmøtet vil det bli servert middag/tapas med tilhørende drikke. 

Pris

Kr. 250,- per person for kurs, årsmøte, middag og drikke.

Påmelding

Påmeldingsfrist fredag 1. mars 2024

Møtet er forbeholdt medlemmer.

Etterutdanning

Kurset vil godkjennes med 1 juridisk og 1 ikke-juridisk etterutdanningstimer.

Haugaland og Sunnhordland krets: Årsmøte 2024

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Risøy Aktivitetshus, Sundgata 120, 5527, HAUGESUND
Dato
Tid
16:15
Godkjennes med
1 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 250

Påmeldingsfristen er passert