Kurs

Kurs med tingretten: Forberedelse av saker og hvordan man som prosessfullmektig bør opptre i retten.

Hordaland tingrett inviterer YA Hordaland krets til kurs.
Invitasjon til kurs, med bildet av Bergen tingrett

Velkommen til kurs med tingrettet.

I samarbeid med Hordaland tingrett inviterer YA til kurs, torsdag 14. mars kl 16 – 18 i tingrettens lokaler.

Kursinnhold: 

Dommerne Knut H. Leknes og Morten D. Haldorsen vil dele av sine erfaringer, og gi tips og råd fra en dommers perspektiv om forberedelse av saker og hvordan man som prosessfullmektig bør opptre i retten. Kurset vil ta for seg både sivile saker og straffesaker, og er særlig myntet på yngre og mer uerfarne advokater og fullmektiger.

 

Kurset vil bli omsøkt som poenggivende med to timers etterutdanning.

Etter kurset blir det enkel servering av mat og drikke.

Kurset har en antallsbegrensning på 30 deltagere. 

Hordaland tingrett: Kurs med tingretten

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Hordaland Tingrett, Tårnplassen 2, 5012, BERGEN
Dato
Tid
16:00 - 18:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert