Kurs

Velkommen til Vinterfestuke-seminaret 2024

Midt-Hålogaland krets av Advokatforeningen har den store glede av å invitere til det niende Vinterfestuke-seminaret og påfølgende årsmøte fredag 15. mars 2024.

Seminaret avholdes på Scandic Narvik Hotell, Kongensgate 33, Narvik. Arrangøren ber om tidlig påmelding slik at vi unngår unødvendig ekstraarbeid.

VU-seminaret er pr. dato det eneste kurset hvor kretsens advokater har anledning til å møtes til hyggelig sosial samvær. Selv om temaene ikke treffer like godt for alle, håper vi derfor at alle benytter muligheten til å delta.

Foredragsholdere

 1. Postdoktor Johannes Lundeby Mella, UIB, som foreleser om ««Advokaters taushetsplikt». Foredraget gjennomgår teori og rettspraksis med fokus på det viktigste som gjelder for advokater.
 2. Advokat Johan Arnt Mettevoll, «Betydningen av endringene i avhendingsloven». Foredraget gjennomgår de dommer som foreligger etter at endringene trådte i kraft, praksis som fortsatt er relevant og endringenes betydning for eiendomsmeglere og takstmenns ansvar.
 3. Advokat Johan Arnt Mettevoll, som foreleser om «Parkering/garasje i boligselskaper – Problemstillinger», I borettslag og sameier oppstår ofte spørsmål om garasjer og parkering. Ved salg av slike boliger oppstår også ofte tvist om rett til parkering følger med andelen/seksjonen. I dette kurset gjennomgås rettsreglene som regulerer rett til garasje/parkering samt en rekke eksempler på slike tvister og hvordan disse er løst.
  Seminaret gir totalt 7 timer godkjent under Advokatforeningens obligatoriske etterutdanning.

Etter kurset er ferdig vil det bli holdt årsmøte i kretsen og valg.

Dagsorden for årsmøte

 1. Åpning av årsmøtet v/styrets leder Knut-Inge Myklebust
 2. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
 4. Redegjørelse/årsmelding fra kretsstyret og Yngre Advokater
 5. Regnskap
 6. Valg av medlemmer til kretsstyret og Yngre Advokater
 7.  Eventuelt

Saker som skal behandles under eventuelt må meldes Knut-Inge Myklebust innen fredag 8. mars, helst pr e-post: .

Middag

Festmiddag på hotellet kl. 20:00
4-retters middag 676 kroner / Vinpakke 560 kroner

Middag

Påmeldingsfrist 4. mars / Avmeldingsfrist 1. mars

Om Vinterfestuka

Etter vårt syn er Vinterfestuka (17. – 26. mars) en utmerket tid å møtes til seminar, siden vi da kan få full uttelling både for det faglige, men også den sosiale siden. For deltakere utenbys fra minner vi om at Vinterfestuka i Narvik er en årlig moderne festival med jernbanehistorisk plattform, hvor rallaren, Svarta Bjørn og Ofotbanen er viktige symboler, og der det hvert år blir gjennomført cirka 200 arrangementer. Det er cirka 45 000 registrerte besøk på arrangementene hvert år, som blant annet består av konserter, seminarer, teater, dans og ulike lokalhistoriske innslag, og Vinterfestuka er dermed den mest besøkte festivalen i landsdelen. Siden seminaret går på en fredag kan den som ønsker det selv utvide oppholdet i Narvik til hele helgen sånn at du får med deg mer av Vinterfestuka.

Det utrolig spennende og innholdsrike programmet for Vinterfestuka 2024 finner du her: www.vinterfestuka.no.

Vi minner også om at Narvik kan by på store arktiske opplevelser, blant annet spekkhuggersafari, fjordfiske og vrakdykking. I Narvik ligger et av Norges største alpinanlegg, med noen av Skandinavias mest spektakulære off-pist løyper. Narviks suverene og oppgraderte alpinanlegg burde ha topp forhold i mars.
Den skiinteresserte finner mer informasjon her: www.narvikfjellet.no.

Midt-Hålogaland krets: Årsmøte og Vinterfestukeseminaret 2024

 • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Scandic Narvik, Kongensgate 33, 8514, NARVIK
Dato
Tid
09:00
Godkjennes med
4 juridiske timer.3 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 2860
Pris andre
Kr 2860