Arrangement

Oslo Legal Hackaton

Endelig skal folk som ønsker å løse problemer i juridisk sektor samles til hackathon for å finne frem til mulige rettsteknologiske løsninger!

På Oslo Legal Hackathon samles studenter og yrkesutøvende innen jus, teknologi, design, entreprenørskap og liknende sammen i team. Sammen skal teamet finne løsninger på utfordringer i juridisk sektor i løpet av 24 timer. Løsningene presenteres for en jury som kårer de beste bidragene. 

Her kan du finne inspirasjon til promblemstillinger.

Vi håper Oslo legal hackaton er noe du og bekjente har lyst til å bli med på. Det er mulig å melde seg på et lag eller alene for å bli satt sammen med et lag.

Oslo Legal Hackathon avholdes denne gangen som et samarbeidsprosjekt mellom foreningen Legal Tech Norge og Legal Innovation Lab Oslo (LILO) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hackathon blir avholdt i partnerskap med sentrale aktører i jus- og teknologisektoren. Partnere til Oslo Legal Hackathon i 2024 er Lexolve, Juristenes Utdanningssenter, Gyldendal Rettsdata, Hjort, Lovdata, Selmer, Haavind, Help, Mekle, Statens vegvesen, Advisor, Appfarm, Advokatforeningen, Kvale, Abion og Thommessen.

Oslo Legal Hackaton

  • Arrangement

Arrangør
Oslo Legal Hackathon
Hvor
Gyldendalhuset , Sehesteds gate 4, 0164, OSLO
Dato
Tid
14:00 - 20:00