Webinar

Oversikt over rettskildene

Velkommen til kurs med Susanne Mysen om hvordan man får oversikt over rettskildene

Hva lærer du?

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om ulike søketeknikker og innholdet i rettskildene.

Temaer som vil bli belyst er blant andre:

Vi har fokus på den juridiske litteraturen og tar for oss de samlende søkedatabasene.

Det er kun de åpne nettressurser, som er komplette for lovforarbeider. Vi viser deg hvordan ressursene Nasjonalbiblioteket og DigiStorting bør brukes i en kombinasjon.

Søkeeksempler vises, og vi tar for oss de juridiske databasene om tiden strekker til.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholder

I tillegg til å være daglig leder, er hun også gründeren bak «Norges digitale jusbibliotek». Susanne Mysen har nærmere 30 års erfaring med søk og gjenfinning av juridiske informasjon og kildemateriale.

Oversikt over rettskildene

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert