Kurs

Velkommen til årsmøte med Romerike krets

Advokatforeningen Romerike krets avholder årsmøte med faglig påfyll 20. mars 2024 kl. 18:00.

Advokatforeningen Romerike krets har gleden av å invitere til årsmøte med faglig påfyll onsdag 20. mars 2024 kl. 18:00.

«Tilsynet kommer» er årets faglige innlegg. Assisterende direktør Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet og revisor Kjetil Andersen i EY, vil gi deg en innføring i det praktiske rundt et tilsyn.

Vi får også besøk av Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith som forteller om en hverdag i medlemmenes tjeneste.

Møtet vil finne sted hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co As, Storgata 36, 2000 Lillestrøm.

 Det vil bli servering av mat og drikke.  

Etter kurset vil det bli gjennomført årsmøte.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsberetning                  
  3. Årsregnskap
  4. Fastsettelse av medlemskontingent
  5. Valg av kretsstyre
  6. Valg av medlemmer til representantskapet
  7. Valg av medlemmer til YA     
  8.  Kursvirksomhet
  9. Eventuelt

Generell informasjon: 

Verv til valg:

Det er flere ledige verv både i kretsstyret og i YA-styret. Meld din interesse til valgkomitéen ved advokat Brede Gundersen (brede@nlls.no) eller Ruth Frøland (ruth@tonset.no) innen 18. mars 2024.  

Saker til eventuelt: 

Dersom noen medlemmer ønsker behandlet saker utenfor den oppgitte dagsorden, skal det meddeles kretsens leder, mm@halvorsenco.no senest mandag 18. mars 2024.  

Lederen vil bringe det videre til medlemmene.

Påmelding

Påmelding til senest 18. mars 2024.

Romerike krets: Årsmøte 2024

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Halvorsen & Co As, Storgata 36, 2000, Lillestrøm
Dato
Tid
18:00

Påmeldingsfristen er passert