Arrangement

Dialogmøte om rettsmekling – hvordan fungerer den og hva kan forbedres?

Nord-Troms og Senja tingrett og Advokatforeningen, Troms krets inviterer kretsens advokater til et felles møte tirsdag 19. mars 2024 kl 14:00-16:00 på tinghuset i Tromsø.

Møtets tema er rettsmekling. Rettsmekling har etter hvert fått et adskillig omfang, og forlik er som kjent ofte en bedre løsning enn en gjennomført rettssak. Men det fordrer at forlikene er rimelig akseptable og at partene er rimelig fornøyde, eller i alle fall like misfornøyde.

Vi ønsker med dette møtet å ta en fot i bakken sammen med tingretten for å gjøre opp status og se på mulighetene for forbedringer.

Vi håper så mange som mulig av advokatene vil delta, og for å få oversikt over antallet ber vi om at påmelding skjer senest 5. mars 2024.

Troms krets: Dialogmøte om rettsmekling – hvordan fungerer rettsmekling og hva kan forbedres?

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
14:00 - 16:00