Kurs

Velkommen til årsmøte i Trøndelag krets

Trøndelag krets vil med dette innkalle til årsmøte, kurs og middag.

Program

16.00 – 18.00 Kurs med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
18.00 –  Generalsekretær Merete Smith forteller om en hverdag i medlemmenes tjeneste
18.30 – Årsmøte og vors
20.00 – Middag på Hector food and fiesta

Kurs

1. Klientmidler – erfaringer fra tilsyn, risikofaktorer og mulige endringer i regelverke
2. Risikohåndtering i praksis – fra risikovurdering til hvitvaskingsrutiner og etterlevelse – et tilsynsperspektiv

Dagsorden for årsmøtet

  1. Årsberetning 2023 – gjennomgang
  2. Regnskap 2023
  3. Valg
  4. Kontingent
  5. Godtgjørelse sekretær og leder
  6. Aktiviteter fremover

Ad valg

I år er flere styreverv på valg. Det er kommet inn forslag til noen representanter. Dersom flere er interessert i å sitte i styret ta kontakt med leder av valgkomiteen:

Pris og påmelding

Pris for middag er kr 250,-. Frist for påmelding er 19. februar. Meld fra om du bare kommer på arrangementet hos AdeB eller både på arrangement hos AdeB og middag.

Trøndelag krets: Årsmøte 2024

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS, Beddingen 16, 7042, TRONDHEIM
Dato
Tid
16:00 - 20:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.1 advokatetiske timer.

Påmeldingsfristen er passert