Kurs

Vestland krets: Det tilrettelagte avhør som bevis i retten

Påtalemyndigheten i Vest politidistrikt og Advokatforeningen Vestland krets inviterer til fagdag om det tilrettelagte avhøret som bevis i straffesaker.

Målet med samlingen er å gi bedre innsikt i filosofi og grunntanker bak metodikk, som benyttes ved gjennomføring av det tilrettelagte avhøret, og de utfordringer et slikt avhør kan være som bevis i domstolen.

Fagsamlingen er todelt, slik at vi i første del vil få en gjennomgang metodebruk ved tilrettelagt avhør. Politioverbetjent og fagspesialist Tone Davik fra Kripos vil gi oss et foredrag om temaet: «Tilrettelagt avhør – metodikk og bevisvurdering.»

Ellen M. Wessel vil også ha et innlegg der hun gir oss et innblikk i hvordan en skal vurdere pålitelighet av barns forklaringer i det tilrettelagte avhøret. Ellen M. Wessel er klinisk psykolog med doktorgrad i vitnepsykologi fra Universitetet i Oslo

Del to av fagdagen vil bli aktørstyrt. Det vil da legges opp til erfaringsutveksling og paneldebatt med aktører i rettssystemet. Aktørene vil si noe om hva som oppleves som utfordringer rundt det tilrettelagte avhøret og bevisførsel – alt fra tilblivelse til presentasjon i retten, og dermed domstolens vurderingsgrunnlag og vurderinger.

Deltagere i paneldebatten:

  • Fra påtalemyndigheten: Statsadvokat Benedicte Høgseth og politiadvokat Elise Therese Rolstad
  • Fra de faste forsvarerne: Anette Vangsnes Askevold, Preto Askevold Advokatfirma
  • Fra de faste bistandsadvokatene: May Britt Løvik, Advokatfelleskapet Falch
  • Fra Barnehuset: Kristin Konglevoll Fjell
  • Dommer fra Hordaland tingrett
  • Psykolog, Ellen M. Wessel

Program:

08.30 Oppstart og registrering
09.00 – 10.00 Ellen M. Wessel, «Pålitelighet av barns forklaring i det tilrettelagte avhøret»
10.15 – 12.00 Tone Davik, «Tilrettelagt avhør – metodikk og bevisvurdering
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Tone Davik fortsetter
14.00 – 15.30 Paneldebatt; Det tilrettelagte avhøret og bevisførsel i domstolen
15:30 Fagdagen avsluttes

Påmeldingsfrist: 22. mars (bindende påmelding)

Kurset er forbeholdt medlemmer.

Vestland krets: Det tilrettelagte avhør som bevis i retten

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls Plass 1, 5012, BERGEN
Dato
Tid
08:30 - 15:30
Godkjennes med
5 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600

Kursavgiften på 600 kroner, inkluderer lunsj og fingermat undervegs. Meld frå om eventuelle allergier i fritekstfeltet i påmeldingsskjema.