Webinar

Advokatansvar

I den senere tid er det avsagt en rekke dommer om erstatningsansvar for advokater. I flere av dommene har erstatningskravene vært meget høye. Advokatansvar reiser en rekke rettslige og praktiske problemstillinger, og blir stadig mer aktuelt.

Temaer som vil bli belyst er blant annet: 

I kurset vil det bli belyst advokaters plikter ved rådgivning og prosess, typiske fallgruver og gjennomgang av nyere rettspraksis. Det vil videre bli foretatt en gjennomgang av profesjonsansvarsforsikringen, herunder praktiske unntak og hvordan advokater må forholde seg dersom en skade skulle oppstå. Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholderne vil dele av egne erfaringer.  

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnet på praktiserende advokater og andre som jobber med advokatansvar.  

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et tre-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholderne

Advokat Per Oddvar Pallum har lang erfaring fra forsikring. Han arbeider som fagsjef i Gjensidige, med ansvar for Advokatforeningens profesjons- og styreansvarsforsikring, som leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Advokat Toralf Wågheim jobber i RIISA Advokatfirma og har omfattende erfaring innen erstatningsrett, med en særlig kompetanse på ansvarsforsikring og profesjonsansvar. Han har gjennom engasjement i Advokatforeningen også bistått i arbeidet med forslaget til ny advokatlov. Wågheim har videre utgitt bok om advokatansvar, og skriver en fast spalte i Advokatbladet om temaet.

Advokatansvar

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
3 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200