Kurs Webinar

Pensjon for arbeidsgivere

Pensjon er i fokus som aldri før. Alternativene og kombinasjonsmulighetene er mange, og feil valg kan koste dyrt - både på bedrifts- og individnivå.

Tjenestepensjonsreglene for virksomheter i privat sektor er et rammeregelverk som gir stor fleksibilitet og god mulighet for skreddersøm. Dette gjelder både sammensetning av selve pensjonsplanen og nivået på de ulike pensjonsytelsene. Innenfor én og samme økonomiske ramme vil f.eks. ulike pensjonsplaner kunne gi ulik fordelingsprofil.

I tillegg vil det også bli gjennomgått hvilke muligheter som finnes for supplerende pensjonsordninger for særskilte grupper.

Målgruppe

Kurset er utarbeidet med sikte på advokater med interesse for selskapets, partnernes og ansattes pensjon. Spørsmålene vil for mange både være knyttet til hva man må gjøre, hva man kan gjøre, og hva man bør gjøre? Og - ikke minst; hva man bør unngå å gjøre? 

Tjenestepensjon i privat sektor

Alderspensjon

  • Hva må bedriften ha - hva er obligatorisk?
  • Hva kan bedriften ha - hva er handlingsrommet?
  • Hva bør bedriften ha - hva er «riktig» nivå og sammensetning i den enkelte virksomhet?
  • Egen pensjonskonto – konsekvenser for tjenestepensjonsmarkedet, bedriften og de ansatte

Risikopensjoner

Mens alderspensjon er spareelementet i pensjonsordningene, er uførepensjon og ev. etterlattepensjoner risikopensjon som bør sees i sammenheng med bedriftens personalforsikringer.

Hva er en hensiktsmessig sammensetning av risikodekninger for selskapet og deres ansatte?

Supplerende pensjoner

Supplerende pensjonsavtaler er stadig mer aktuelle som del av den samlede «kompensasjonspakken»; f.eks. med tanke på førtidspensjon eller pensjonsopptjening for lønn over 12 G.  

AFP i privat sektor

Kort om hva som ligger i dagens AFP-ordning og hvilke endringer kan ventes.

 

Pensjon for arbeidsgivere

  • Kurs
  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Foredragsholder: Hilde Nordstoga – jurist og fagsjef, pensjonsrådgivning i Formue As.