Webinar

Samvær i barnevern- og barnefordelingssaker fra den sakkyndiges perspektiv

Invitasjon til webinar, med bildet av en pc og en dame hånd som noterer

Hva lærer du?

Du lærer å tenke nytt og se muligheter i forhold til samvær i barnevernssaker.

Temaer som vil bli belyst er blant annet

Tradisjonelle samvær, hvordan de har blitt praktisert og hvordan man kan tenke nytt. Viktigheten av å skille mellom samvær for barn som er traumatiserte, og samvær for barn som ikke er det. I den forbindelse får du en innføring i hva som skaper traumer, hvordan traumer kan påvirker barns utvikling og hvordan samvær kan virke som en traumeåminner, eller til og med væreretraumatiserende. Fosterforeldres innvirkning i disse sakene vil også bli drøftet.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet. De som arbeider med barnevernssaker vil ha størst utbytte, men også de advokater som arbeider med barnefordelingssaker hvor det er tvist om samvær vil kunne ha nytte av kurset.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis eller i etterkant av kurset.

Om foredragsholder

Eva Steinbakk er psykologspesialist og jobber full tid som sakkyndig i barnevern og barnefordelingssaker. Hun har tidligere jobbet i både PPT og BUP.

Annen informasjon 

Kurset gir to ikke juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer.

 

Samvær i barnevern- og barnefordelingssaker fra den sakkyndiges perspektiv

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 ikke-juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200