Webinar

AI i strategi- og forretningsutvikling

Velkommen til et spennende frokostkurs om hvordan bringe AI inn i advokatvirksomhet.

Læringsmål

Deltakerne gis innsikt i hvilke muligheter for å bringe AI inn i advokatvirksomheten i dag og hvordan markedet for slike løsninger forventes å utvikle seg. Det gis også innsikt i ulike scenarioer for hvordan utbredelsen og utnyttelsen av teknologien vil påvirke markedet, kjøperne og firmaene. Det gis også en praktisk tilnærming til hvilke vurderinger som bør gjøres, hvilke kriterier som kan brukes og hvordan en mål- og tiltaksplan kan utvikles som ledd i strategiarbeid og forretningsutviklingen i firmaet.

Hvem passer kurset for?

Advokater i ulike lederroller med ansvar for firmaets eller avdelingens utvikling, eks. MPer, styreledere, styrerepresentanter, avdelingsledere, administrative ledere som CEOer, COOer, CDOer og lignende lederstillinger. Kurset vil ha relevans for firmaer i de fleste markedssegmenter, også mindre regionale firmaer. 

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et Webinar, hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning.

Om foredragsholder

Knut-Magnar Aanestad er grunder av Concide og har variert bakgrunn fra Maigon, Kluge, Schjødt, Arntzen de Besche, Advokatforeningen og Datatilsynet.

Knut-Magnar jobber nå daglig med juridisk AI og annen legaltech i teknologiselskapet Concide.

AI i strategi- og forretningsutvikling

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
08:00 - 09:00
Godkjennes med
1 ikke-juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 600