Webinar

Antihvitvaskingsarbeid i advokatforetak

Invitasjon med bilde av kursholderne Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Om kurset

Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering har for alvor inntatt advokatbransjen. Selv flere år etter hvitvaskingslovens ikrafttredelse, står flere av hvitvaskingslovens store spørsmål fortsatt uavklart: Når gjelder den? Hvilke forhold har man rapporteringsplikt på, og hvor langt går egentlig rapporteringsforbudet? Og hva når advokaten selv har vært involvert i en transaksjon han i ettertid oppfatter som mistenkelig?

I dette kurset gjennomgår vi hvitvaskingslovens kjerneforpliktelser; kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Forutsetningen for riktig oppfyllelse av disse forpliktelsene er imidlertid at foretaket har gjennomført en overordnet risikovurdering og har utarbeidet hvitvaskingsrutiner som blir tilstrekkelig implementert på saksnivå. Hvordan går man frem når disse overordnede dokumentene skal utarbeides? Parallelt med hvitvaskingslovens omfattende krav til innsamling av opplysninger, stiller personvernlovgivningen strenge krav til behandling av personopplysninger. Vi ser nærmere på kulturkonflikten og hvordan de ulike oppbevaringsreglene og personvernprinsippene kan etterleves i praksis. 

Kursinnhold

  • Hvitvaskingslovens system fra A til Å
  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
  • Hvitvaskingsrutiner
  • Hvilke oppdrag omfattes av hvitvaskingsloven?
  • Plikter på saksnivå
  • Red-flag-situasjoner
  • GDPR og krav til arkivhold
  • Paradoksene 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som er advokat eller jobber med compliance i advokatforetak. 

Om foredragsholderne

Advokat Harald F. Strandenæs har enestående erfaring innen skatterett, transaksjoner og omorganiseringer, styrearbeid og prosedyre, og er styrerådgiver for en rekke selskaper. 

Advokat Jennie Elise Bratlie håndterer klagesaker i Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. I tillegg skriver hun lisensavtaler, oppdragsavtaler og leveransevilkår blant annet for noen av Norges største regnskapsbyråer og leverandører av regnskapssystemer.

Annen informasjon 

Kurset gir 2 juridiske timer for Advokatforeningens medlemmer.  

 

Antihvitvaskingsarbeid i advokatforetak

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200