Webinar

Avvikling av advokatvirksomhet

Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholder vil dele av egne erfaringer.

Temaer som vil bli belyst er blant annet: 

 • Frivillig avvikling av advokatvirksomhet
 • Salg av igangværende advokatvirksomhet
 • Overføring av aktive saker til ny advokat
 • Rett til å ta vederlag ved overføring av saker til ny advokat?
 • Advokatforsikring ved avvikling av advokatvirksomhet
 • Avslutning av klientregnskap, utbetaling av klientmidler
 • Deponering av gjenværende klientmidler
 • Klientarkivet
  • Hva er klientarkiv?
  • Plikten til sletting
  • Plikten til oppbevaring
 • Avvikling av advokatvirksomhet gjennom forvalterordningen
  • Når og hvordan
 • Bruk av advokattittel etter avvikling av virksomhet

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnet på praktiserende advokater

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholder

Audun Lillestølen er advokat med møterett for Høyesterett. Han er kjent som en engasjert advokat som ofte prosederer for domstolene. I en årrekke har han arbeidet med avvikling av advokatvirksomheter som forvalter oppnevnt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Avvikling av advokatvirksomhet

 • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200