Arrangement Webinar

Forsvarergruppens høstseminar 2024

Tradisjonen tro blir det høstseminar med Forsvarergruppen på Sundvolden

Du inviteres herved til Forsvarergruppens tradisjonsrike høstseminar. Vi har i år satt opp seminaravgiften  med kr. 200,- slik at den nå er på kr. 2 950,-.

Påmelding skjer elektronisk ved knappen på høyre side, eller ved å fylle ut dette skjemaet som sendes til Berit Holm på e-post

I år vil du få anledning til å delta digitalt på Forsvarergruppens seminar, men du må melde deg på.

Betaling:

Hotelloppholdet betales direkte til hotellet ved avreise.  Det er et krav fra Advokatforeningens revisor at ytelser som er momsbelagt, betales av den enkelte deltager. Derfor må vi gjøre det slik.

Hotellprisen for en overnatting er:          kr. 1 950.- inkludert måltider.

Hotellprisen for to overnattinger er:        kr. 3 900.- inkludert måltider.

(Drikkevarer er ikke inkludert, men dette gjøres ved QR-koder ved bordet. Da betales drikkevarene ved bestilling.

Hvis det er matvarer du ikke tåler, ber vi om at dette oppgis sammen med reservasjonen.  Det gjøres oppmerksom på at det blir ekstrabelastning dersom det bestilles annen mat enn det som serveres ved bordet).

Forsvarergruppen vil sende faktura for seminaravgiften i løpet av august.

For medlemmer som bare ønsker seminar, gjøres det oppmerksom på at frokost og middag ikke er inkludert. Lunsj er imidlertid inkludert både lørdag og søndag.

Avbestillingsfristen er 10. september 2024. Det gis ingen refusjon etter denne dato.

Forsvarergruppen garanterer for hotellet etter denne dato.  Dette gjelder både seminaravgift og hotellopphold.

Avbestilling og endringer kan skje elektronisk, men også til Berit Holm.  

NB: Det må understrekes at hvis du er påmeldt seminaret med overnatting og likevel ikke møter opp, vil du motta faktura direkte fra hotellet.

For våre medlemmer som kommer utenbys går det direkte buss fra Gardermoen til Sundvollen. Bussturen tar om lag en time.

Forsvarergruppens høstseminar 2024

  • Arrangement
  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531, KROKKLEIVA
Dato
Pris medlemmer
Kr 2950
Pris andre
Kr 2950