Arrangement

Nordisk panterettssymposium 2024

Universitetet i Oslo har gleden til å invitere til Nordisk panterettssymposium 2024, i Oslo 17.-18. oktober. Seminaret er en oppfølging av panterettssymposiet fra Lund i fjor, og temaet denne gangen er viksomhetspant. Målgruppen for seminaret er primært universitetsjurister.
Invitasjon til Nordisk panterettssymposium 2024. I invitasjonen er det en gruppe mennesker som sitter foran og diskuterer

Oslo senter for kommersiell rett inviterer til et nytt panterettssymposium 17.-18. oktober 2024, på det gamle universitetet i Karl Johans gate 47, Oslo. Vi håper alle som driver med panterett på nordiske universiteter og høyskoler kan og vil delta, og setter av tiden i kalenderen.

Tema denne gangen er virksomhetspant (stikkord virksomhedspant, företagshypotek, flytande säkerheter, driftstilbehørspant, tingsinnbegrepspant, factoring). Her er løsningene ganske forskjellige i de nordiske landene, men problemene som skal løses er kanskje ganske like.

Språket på seminarets andre dag er skandinavisk, men de som ønsker det kan bruke engelsk.

Program: 

Torsdag 17. oktober

12:00 - 13:00 Lunsj.  
13:00 - 13:30 Floating charges in English law with a comparative outlook. Alisdair Macpherson, University of Aberdeen.
13:30 - 14:00 Floating charges—Norwegian law. Bjørn Løtveit, Kvale.
14:00 - 14:30 Pause.  
14:30 - 15:00 Floating charges—Danish law. Astrid Millung-Christoffersen,                Aaarhus University
15:00 - 15:30 Floating charges—Swedish law. Patrik Lindskoug, Lund University.
15:30 - 16:00 Floating charges—Finnish law. Teemu Juutilainen, University of                      Helsinki.
16:00 - 16:30 Pause.  
16:30 - 17:00 Licenced enterprises as a collateral—the Norwegian petroleum industry as an example. Erik Røsæg, University of Oslo.
17:00 - 17:30 Contracts of guarantee. Ciara Kennefick, University of Oxford
19.00 Middag.  

Fredag 18. oktober

08:30 - 09:00 Kaffe  
09:00 - 09:30 Verksamhetspantens centrala frågor – makt, finansieringsbalans och likviditet. Claes Martinson, Göteborgs universitet
09:30 - 10:00 Hva er egentlig et norsk tingsinnbegrepspant? Belyst med Høyesteretts dom i HR-2020-837-A (Bergen Bunkers II). Hans Fredrik Marthinussen, Universitetet i Bergen
10:00 - 10:20 Pause.  
10:20 - 10:50 Factoring- og tingsinnbegrepspant i overgangen til  insolvensbehandling. Jens Edvin Skoghøy, Kvale.
10:50 - 11:30 Bankens vurdering av virksomhetspant. Risiko, kapitaldekningskrav. Per Nyheim og Pål R. Andresen, DNB.
11:30 - 11:50 Pause.  
11:50 - 12:20 Hanteringen av fordringar och värdepapper enligt den svenska företagshypotekslagen. Göran Millqvist, Stockholms universitet.
12:20 - 12:45 Grønn var vår barndoms dal: ESG, taksonomien og industristandarder (Poseidon Principles mv) i bankpraksis. Lasse Ask og Kristin Trægde Hauger, Nordea.
12:45 Lunsj  

De nordiske panterettseminarene er et samarbeid mellom Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitetCentrum för kommersiell rätt i Stockholm og Oslo senter for kommersiell rett.

Meld deg på e-postlisten til de nordiske panterettseminarne etter ved å sende en.

Påmelding:

Påmelding innen 10. oktober. 

Arrangør

Oslo senter for kommersiell rettAffärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet og Centrum för kommersiell rätt i Stockholm

 

Nordisk panterettssymposium 2024

  • Arrangement

Arrangør
Oslo senter for kommersiell rett, Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet og Centrum för kommersiell rätt i Stockholm
Hvor
Kjerka, Domus Media Vest, University of Oslo, Karl Johans gate 47, 0162, Oslo
Dato
Tid
12:00 - 13:00