Kurs Webinar

Pensjon for advokater – i teori og praksis

«Pensjon for advokater – i teori og praksis» er et kurs, der jus kombineres med økonomi og teori med praksis.
Invitasjon til kurs i pensjon for advokater - i teori og praksis

Om kurset 

På kurset gjennomgås hovedreglene for pensjon fra folketrygden, kollektiv tjenestepensjon og AFP, samt muligheter som finnes for lederpensjon/supplerende pensjonsordninger. Under veiledning fra kursleder kan deltakere, som ønsker det logge seg inn på aktuelle kalkulatorer, finne egne tall og foreta aktuelle beregninger (forutsetter at man har med egen pc/nettbrett/mobil). 

Dagens pensjonsregler gir mange alternativer og kombinasjonsmuligheter, og dårlige valg kan koste dyrt, både på bedrifts- og individnivå.

Innholdet i kurset

1.       Alderspensjon fra folketrygden

  • Pensjonsreformen - de viktigste endringene i folketrygden og evalueringen av disse
  • Opptjening, beregning og vilkår for alderspensjon fra folketrygden

2.       Kollektiv tjenestepensjon i privat sektor

  • Et rammeregelverk med minimumskrav og maksimalgrenser
  • Hva bør bedriften ha - hva er «riktig» nivå og sammensetning i den enkelte virksomhet?

3.       Kort om AFP i privat sektor

  • Hva ligger i dagens AFP-ordning, og hvilke endringer kan ventes?

4.       Hva skjer med pensjonen ved et ev. jobbskifte eller andre hendelser?

  • Hva skjer med de ulike pensjonene ved ev. jobbskifte, skilsmisse eller dødsfall?

5.       Hvor finner man oversikt over egen pensjon?

  • Gjennomgang av aktuelle nettportaler
  • Innlogging og veiledning fra kursleder - for deltakere som ønsker dette

Hvem passer kurset for?

Kurset er utarbeidet med sikte på advokater med interesse for selskapets, partnernes, ansattes og – ikke minst – egen pensjon.

Om foredragsholder

Hilde Nordstoga – jurist og fagsjef, Formue Pensjonsrådgivning AS.

Pensjon for advokater – i teori og praksis

  • Kurs
  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200