Kurs Webinar

Digital markedsføring og Linkedln

Et skreddersyddkurs for deg som ønsker å mestre digitale markedsføringsstrategier og utnytte kraften til LinkedIn-nettverket.

Hva lærer du?

På dette kurset vil du lære grunnprinsippene bak hva markedsføring er, og hva som kjennetegner vellykket markedsføring. Du vil få en innføring i viktigheten av synlighet ovenfor dine målgrupper, og tips til hvordan man spisser en profil og hvorfor det er viktig i den intense kampen om oppmerksomhet i den digitale verden. Det vil gjennomgås praktiske tips rettet mot små og mellomstore advokatvirksomheter, med konkrete eksempler fra bransjen.

Temaer som bli belyst er:

  • Konkrete tips om hvordan enkeltadvokater og små og mellomstore advokatvirksomheter kan markedsføre seg og sine tjenester
  • Relasjonsmarkedsføring: Hvordan gå frem for å markedsføre sin kompetanse gjennom relasjonsbygging i viktige miljøer og målgrupper
  • "Does and dont`s" ved markedsføring av advokatvirksomheter og advokattjenester

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

  • Kjenne til de viktigste virkemidlene
  • Kjenne til kanaler og verktøy
  • Kjenne til hvordan bli mer synlig
  • Få kunnskap om de grunnleggende prinsippene i digital markedsføring og kommunikasjon

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset er hybrid. Det gjennomføres som både et to-timers kurs og webinar. Hoveddelen vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholderne

Jakob Stig Dyvik er rådgiver hos Corporate Communications. Han er dansk og kom til Norge med bred erfaring innen strategisk kommunikasjon, medierådgivning og politikk. Han har både blikk for den personlige detaljen og de store strategiske linjene, og disse egenskapene bruker han når han lager kommunikasjons- og mediestrategier, som posisjonerer virksomheter og setter dagsorden.

Ramish Ahmad er konsulent hos Corporate Communications med særlig søkelys på digitale kanaler. Han har en stor interesse for og erfaring med digital kommunikasjon, markedsføring og grafisk design. Han har drevet et enkeltmannsforetak, hvor han har hatt spesielt fokus på synlighet i digitale kanaler, markedsføring, kommunikasjonsstrategi og analyse.

Kurs i digital markedsføring og Linkedln

  • Kurs
  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 ikke-juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Det fysisket kurset avholdes på Torget. Dørene åpner 16:30 for servering og registrering.