Webinar Webinar

Hvitvasking og eiendomsmegling - en praktisk tilnærming

Kurset gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Invitasjon til webinar i hvitvasking og eiendomsmegling

Hva lærer du? 

Med utgangspunkt i hvitvaskingslov og -forskrift samt Finanstilsynets Rundskriv nr. 11/2019 (veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet) gir kurset oversikt over hvilke tiltak advokater bør ha på plass for å sikre etterlevelse.

Temaer som vil bli belyst er blant annet

  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
  • Kundetiltak og løpende oppfølging
  • Undersøkelse- og rapporteringsplikten
  • Relevante hvitvaskingsindikatorer i eiendomstransaksjoner
  • Internkontroll og risikostyring knyttet til hvitvasking

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet og som jobber med eiendomsmegling.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et tre-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholder

Fredrik Bergsmark Grimstad er advokat og partner i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Advokat Grimsatd har erfaring med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varsling, granskning, compliance, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og næringslivets menneskerettighetsansvar.

Advokat Grimstad har erfaring med å jobbe med forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering for en rekke ulike rapporteringspliktige grupper, blant annet eiendomsmeglingsbransjen.

Annen informasjon

Kurset gir 3 godkjente eiendomsmeglingstimer for Advokatforeningens medlemmer, og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.

Hvitvasking og eiendomsmegling - en praktisk tilnærming

  • Webinar
  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
3 juridiske timer.3 eiendomsmeglingsfaglige timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200