Webinar

Advokatvirksomhet og GDPR

Kurset som gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av de personvernreglene.
Bilde av foredragsholder i en invitasjon om Advokatvirksomhet og GDPR

Hvem passer kurset for?

Alle som trenger en introduksjon om personvern og regelverket.

Hva lærer du?

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om kravene som gjelder for advokatfirmaers behandling av personopplysninger. Med utgangspunkt i Advokatforeningens GDPR-veileder gir kurset oversikt over EUs personvernforordning (GDPR) og hvilke tiltak advokatfirmaer bør få på plass for å sikre etterlevelse.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholder

Advokat Thomas Olsen er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Olsen har doktorgrad i personvernrett fra Universitet i Oslo og har tidligere vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Han har vært med å utarbeide Advokatforeningens GDPR-veileder og er en av forfatterne til Personvernhåndboken (Gyldendal).

Annen informasjon 

Kurset gir to juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer.

 

 

 

 

Kurs i GDPR

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
08:00 - 10:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200