Webinar

Nye regler på pensjonsområdet

Det skjer stadig mye på pensjonsfronten! Webinaret gir en oversikt over nylig innførte og kommende endringer på pensjonsområdet. 

Pensjonsutvalget leverte i 2022 sin utredning om pensjonsreformen og dagens pensjonssystem. Utvalget tilrådet noen justeringer av regelverket for å styrke pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. 

En del regelendringer er allerede gjennomført, og vi har tidligere i år også fått et nytt bredt pensjonsforlik på Stortinget.    

Målgruppe

Kurset er utarbeidet med sikte på advokater med interesse for egen pensjon og for pensjonsordninger generelt.

Temaer som vil gjennomgått i webinaret er bl.a.

  • Økning av aldersgrensene i folketrygden
  • Innføring av sliterordning
  • Forbedret alderspensjon til uføre
  • Endringer og overgangsregler i folketrygdens ytelser til etterlatte
  • Ny offentlig AFP 

Nye regler på pensjonsområdet

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
08:00 - 09:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 600

Foredragsholder: Hilde Nordstoga – jurist og fagsjef, pensjonsrådgivning i Formue As.