Webinar

Videregående kurs: Kunstig intelligens for advokater

Velkommen til en lærerik ettermiddag om kunstig intelligens

Læringsmål

Deltakerne gis innføring i et spesifikt rammeverk som er godt egnet til å bygge større og mer komplekse juridiske prompter.  Slik prompting gjør det mulig å få assistanse fra løsningene til mer komplekse juridisk oppgaver og øke kvaliteten på resultatet. Bruken av rammeverket vil illustreres med oppgaver som er relevante for alle advokater som hjelp i arbeidshverdagen.  Deltakerne skal etter kurset være i stand til å forstå hvordan slike prompter er bygget opp, bygge egne prompter basert på rammeverket og videreutvikle disse til å passe til ulike typer arbeidsoppgaver i hverdagen som advokat.

Hvem passer kurset for?

Advokater som har noe kunnskap og erfaring med grunnleggende prompteteknikker (f.eks. fra Nybegynnerkurset)

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis. 

Om foredragsholder

Knut-Magnar Aanestad er grunder av Concide og har variert bakgrunn fra Maigon, Kluge, Schjødt, Arntzen de Besche, Advokatforeningen og Datatilsynet.

Knut-Magnar jobber nå daglig med juridisk AI og annen legaltech i teknologiselskapet Concide.

Videregående kurs: Kunstig intelligens for advokater

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 ikke-juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200