Webinar

Taushetsplikt og mediehåndtering

Å forstå hvilke grenser taushetsplikten setter, er avgjørende for en effektiv og vellykket håndtering av media. Dette kurset gir deg de ferdighetene som trengs for å kunne navigere riktig.
Invitasjon til webinar i taushetsplikt og mediehåndtering

Hva lærer du?

Med bakgrunn som advokat og erfaring fra rettssalen, deler Arild Dyngeland sin innsikt i hvordan man kan håndtere media med de begrensningene som ligger i taushetsplikten.  

Kursinnhold:

Kurset vil blant annet dekke følgende områder:

  • Gjennomgang av gjeldende regelverk
  • Eksempler på praktiske dilemmaer
  • Generelle råd og prinsipper
  • Begrensninger knyttet til taushetsplikt
  • Håndtering av pressens henvendelser  

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som ønsker en innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset vil bli gjennomført som et to-timers webinar med hovedvekt på forelesning, men det vil også være anledning til å stille spørsmål underveis.

Om foredragsholder:

Advokat Arild Dyngeland er partner i Advokatfirmaet Schjødt og har prosedert en rekke profilerte saker for domstolene. Hans erfaring omfatter både sivile saker med komplekse forretningsforhold og økonomiske straffesaker. Han har hatt møterett for Norges Høyesterett siden 2005 og har tidligere vært fast forsvarer i Høyesterett.

Taushetsplikt og mediehåndtering

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200