Kurs

Utenrettslig mekling som løsningsalternativ i ektefelleskifter, arv- og generasjonsskifte

Hva lærer du? 

Målet med kurset er at deltakerne skal kjenne til hva utenrettslig mekling er og hva som skjer i et meklingsrom, få kunnskap om prosessen, kunne forklare den til klient og vurdere mekling som metode for å løse konflikter. Hvordan kan advokatens kunnskap om mekling brukes til det beste for din klient? 

Hvem passer kurset for? 

Kurset passer for alle som ønsker en innføring i temaet.

Arbeidsform:

Kurset gjennomføres som et tre-timers fysisk kurs. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men det legges opp til spørsmål og drøftelse underveis eller i etterkant av kurset. 

Om foredragsholdere

Ingrid Humerfelt Eckhoff og Ingrid Brekke Randa har begge omfattende prosedyreerfaring i både sivile – og straffesaker. De har særlig erfaring fra meklingsoppdrag og advokatoppdrag innen arv/dødsboskifter, ektefelleskifter og konflikter på arbeidsplassen.

Sammen driver de Advokatfirmaet BRO som har hovedfokus på mekling som tvist- og konfliktløsningsmetode. 

Begge er sertifiserte meklere gjennom Advokatforeningen. Ingrid Humerfelt Eckhoff er også medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg. 

Utenrettslig mekling som løsningsalternativ i ektefelleskifter, arv- og generasjonsskifte

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
2 juridiske timer.1 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200