Webinar om advokaters bruk av klientkonto

2 juridiske timer

Webinar på Teams

08.02.2023 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Foredragsholder: Revisor, Kjetil Andersen

Påmeldingsfrist: Onsdag 8. februar 2023

Meld deg på

Kursets innhold
Kurset vil belyse kravene, som påhviler advokaten knyttet til kontroll og bruk av klientkonto og dokumentasjon av oppfølging av disse kravene. På kurset vil fokus være krav til regnskapsføring av og kontroll med klientkonto

Etter å ha deltatt på kurset vil du:
Kjenne til behandling av forskudd på salær ved akonto fakturering,
- krav til dokumentasjon av uttak fra klientkonto,
- krav til ajourhold av regnskapsføringen,
- krav til dokumentasjon av avstemminger og gjennomførte kontrollhandlinger knyttet til klientmiddelhåndteringen,
- krav til dokumentasjon og oppfølging av avvik på klientkontoene oppdaget ved avstemminger
- krav til behandlingen av renter
- krav om skille mellom klientmidler knyttet til eiendomsmegling og klientansvar for ordinær advokatvirksomhet

Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform
Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar.
Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder
Revisor Kjetil Andersen vil gjennomgå kravene basert erfaringene fra flere år med gjennomføring av bokettersyn og tilsynsbesøk. Forleser for kurset er statsautorisert revisor Kjetil Andersen, fra Ernst & Young AS.