Advokaters bruk av klientkonto

Dette kurset er oppdatert med bruk av klientkonto og med de siste diskusjoner som har vært i forbindelse med særregnskaper. Ellers er det emner som alltid går igjen og som det er nyttig for nye i bransjen å kjenne til og erfarne å kanskje bli minnet om.

2 juridiske etterutdanningstimer

Webinar

27.10.2021 17.00 - 19.00

Kr. 600,- for medlemmer / kr. 1200,- for andre

Meld deg på her

Foredragsholder: Kjetil Andersen

Kursets innhold: Kurset vil belyse kravene som påhviler advokaten knyttet til kontroll med og bruk av klientkonto og dokumentasjon av oppfølging av disse kravene. På kurset vil fokus være krav til regnskapsføring av og kontroll med klientkonto

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

Kjenne til behandling av forskudd på salær ved akonto fakturering,

  • krav til dokumentasjon av uttak fra klientkonto,
  • krav til ajourhold av regnskapsføringen,
  • krav til dokumentasjon av avstemminger og gjennomførte kontrollhandlinger knyttet til klientmiddelhåndteringen,
  • krav til dokumentasjon og oppfølging av avvik på klientkontoene oppdaget ved avstemminger,
  • krav til behandlingen av renter.
  • krav om skille mellom klientmidler knyttet til eiendomsmegling og klientansvar for ordinær advokatvirksomhet,
  • krav til særregnskaper og regnskapsføring/revisjon av disse.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform:

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar.
Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Revisor Kjetil Andersen vil gjennomgå kravene basert erfaringene fra flere år med gjennomføring av bokettersyn og tilsynsbesøk. Forleser for kurset er statsautorisert revisor Kjetil Andersen, fra Ernst & Young AS.