Advokatetikk for yngre forsvarere

Kurset gir en praktisk innføring i forsvareretikk med gjennomgang av deler av det etiske regelverket samt praktiske utfordringer i hverdagen.

2 juridiske timer

Kantinen, Juristenes hus

01.09.2021 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for ikke medlemmer

Meld deg på her

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Utvalgte temaer i retningslinjer for forsvarere, herunder omtale av revisjonen som skjedde i 2019.
  • Eksempler på etiske utfordringer man kan møte i hverdagen og forslag til håndtering av dem.
  • Etiske problemstillinger ved håndtering av media og sosiale medier.

Foredragsholderne
Advokat Aurora Lindeland Geelmuyden og Marit Lomundal Sæther jobber i Advokatfirmaet Sulland og arbeider hovedsakelig som forsvarere.
Sæther er medlem av styret i forsvarergruppen og Geelmuyden er medlem av styret i Advokatforeningen Oslo krets.