Advokatetikk i praksis

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om advokatetikk.

2 etikktimer

Digitalt

16.03.2021 17.00 - 19.00

Kr 600 for medlemmer / kr 1200 for andre / gratis for studentmedlemmer

Meld deg på her

Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikk:
• Oppfølgning av klient
• Salær
• Interessekonflikt

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Det vil blant annet være fokus på hva som er viktig å tenke på før man påtar seg et advokatoppdrag og hvilke plikter man har ved gjennomføringen av oppdraget, hvilke krav som stilles til advokatens salærberegning og hovedregelen og spesialbestemmelsene om interessekonflikt.

Merlinda Emini er advokatfullmektig og arbeider til daglig med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. Emini gir også veiledning til medlemmer om hvordan man skal etterleve kravene i Regler for god advokatskikk.