Advokatkurset - 2

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Webinar

03.02.2021 09.00 - 12.03.2021 15.00

Medlemmer: 15 000 NOK Andre: 15 000 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatrollen. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening – en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

All undervisning vil foregå digitalt våren 2021.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

Før du melder deg på Advokatkurset
Det er Juristines utdanningsstenter som arrangerer Advokatkurset. De fleste som deltar på Advokatkurset anbefales av arbeidsgiveren sin å melde seg inn i Advokatforeningen. Det er en stor fordel for registreringen på Advokatkurset, at dette eventuelle medlemskapet er i orden før påmelding. Blant annet vil du automatisk få fylt opp «timekontoen» for etterutdanning med 16 timer. Medlemskapet for advokatfullmektiger er gratis første kalenderår. Blir man medlem etter at Advokatkurset har startet, må man selv melde inn medlemsnummeret til JUS for at timene skal kunne overføres.