Advokatvirksomhet og GDPR – særlig om EU-domstolens Schrems II-avgjørelse

Kurset som gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av personvernreglene.

2 juridiske timer

10.03.2021 08.00 - 10.00

Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Meld deg på her

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om kravene som gjelder for advokatfirmaers behandling av personopplysninger. Med utgangspunkt i Advokatforeningens GDPR-veileder gir kurset oversikt over EUs personvernforordning (GDPR) og hvilke tiltak advokatfirmaer bør få på plass for å sikre etterlevelse. Foredragsholder vil også snakke om EU-domstolens Schrems II-avgjørelse.

Foredragsholder Thomas Olsen er assosiert partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Olsen har doktorgrad i personvernrett fra Universitet i Oslo, og har tidligere vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Han har vært med å utarbeide Advokatforeningens GDPR-veileder og er en av forfatterne til Personvernhåndboken (Gyldendal).