Ankeforbredelse og prosedyre for høyesterett: Digitalt kurs

ar du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett. Kurset arrangeres i år digitalt, 12. oktober.

7 juridiske timer

Digitalt

12.10.2020 08.30 - 16.30

Medlemmer: 3 250 NOK Andre: 3 250 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

For første gang kan vi tilby dette kurset digitalt! 

Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier – fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Etter endt kurs vil du få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet , og du vil få tilgang til et betydelig eksempelmateriale.

JUS arrangerer dette kurset i nært samarbeid med Høyesterett. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.